Technologie z kosmosu

Jednym z najobfitszych źródeł technologii obok przemysłu zbrojeniowego jest przemysł związany z lotami kosmicznymi. Jedną z takich technologii, co prawda niewymyślonych lecz udoskonalonych przez NASA (amerykańską agencję kosmiczną) jest fotowoltaika. Jest to technologia służąca do bezpośredniego przetwarzania energii światła w energię elektryczną. Sam proces został odkryty jeszcze w dziewiętnastym wieku, natomiast pierwsze ogniwa fotowoltaiczne były drogie w produkcji i cechowały się bardzo małą skutecznością na poziomie kilku procent. Technologią tą zainteresowała się agencja NASA ze względu na zapotrzebowanie na energię odnawialną dla pojazdów kosmicznych. Zapotrzebowanie na taką technologię wynika z tego, iż każde wystrzelenie rakiety na ziemską orbitę jest ekstremalnie drogie i wymiana akumulatorów lub ogniw paliwowych była po prostu nieopłacalna. Ulepszone ogniwa fotowoltaiczne stosowane są obecnie w okołoziemskich sztucznych satelitach, sondach kosmicznych, na stacjach kosmicznych. Fotowoltaika dostarczyła również energii elektrycznej łazikowi marsjańskiemu. Ten sposób pozyskiwania energii sprawdza się wszędzie tam gdzie nie ma infrastruktury energetycznej a koszty dostarczenia energii w inny sposób jest bardzo kosztowny.

A więc przestrzeń kosmiczna spełnia wszystkie przesłanki do stosowania ogniw fotowoltaicznych, ponadto ogniwa te w przestrzeni kosmicznej stosunkowo rzadko ulegają awariom dzięki czemu nie trzeba wykonywać kosztownych i skomplikowanych napraw satelitów, można je również stosować w sondach które raz wystrzelone podróżują latami przesyłając dane. Obecnie ogniwa fotowoltaiczne cechują się sprawnością na poziomie kilkudziesięciu procent, a ta kosmiczna technologia znajduje coraz więcej zastosowań w naszym codziennym życiu.