Dwie technologie montażu na PCB

​Na PCB, czyli specjalnie przygotowanej płytce, umieszcza się elektroniczne podzespoły. PCB to słowa oznaczające obwód drukowany. Taka płytka jest w pełni przygotowana do montażu poszczególnych elementów. Ma ścieżki przewodzące oraz punkty lutownicze. Można dokonać montażu PCB za pomocą dwóch technologii. Jest montaż powierzchniowy i przewlekany. W tym pierwszym każdy z podzespołów umieszcza się na płytce i lutuje go z tej samej strony. W przewlekanym natomiast przewleka się druty na drugą stronę (wykonane są specjalnie do tego otwory) i na tej drugiej stronie się je lutuje. Sposób montowania to nie jest jedyna różnica przy tych dwóch technologiach. Zacząć należy od tego, że same podzespoły są inne.

Przy powierzchniowym są zminiaturyzowane i płaskie. Poza tym mają też końcówki, które przylutowuje się w oznaczonych miejscach. Podzespoły do montażu przewlekanego mają druty, które należy przeciągnąć na drugą stronę płytki PCB. Mocowanie miniaturowych elementów SMD najczęściej odbywa się automatycznie. Technologia mocowania powierzchniowego określana jest jako montaż SMT. Natomiast w przypadku montażu przewlekanego stosuje się oznaczenie THT. Wszystkie te skróty powstały od pierwszych liter angielskich nazw. Praca w każdej z tych dwóch technologii może się odbywać automatycznie oraz ręcznie. Może także dotyczyć pojedynczych egzemplarzy (hobbystycznie albo naprawa czy wymiana czegoś na płytce) albo całych serii.