Kiedy pompa ciepła się sprawdzi?

Nie zawsze pompa ciepła jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku chęci korzystania z energii ze źródeł odnawialnych. W Polsce zdecydowanie bardziej popularne są kolektory słoneczne, co przede wszystkim wynika z faktu, że jest to znacznie bardziej konkurencyjny rynek, co znów przekłada się na dużo mniejsze koszty zakupu kolektorów. Natomiast pompy ciepła są znacznie droższymi urządzeniami, ale w polskich warunkach klimatycznych mają one swoje atuty, do których można zaliczyć przede wszystkim znacznie większą efektywność tych urządzeń.

Przy wybieraniu pomp ciepła bardzo ważne jest wybranie odpowiedniego urządzenia, a trzeba brać pod uwagę, że pompy ciepła mogą korzystać z bardzo różnych źródeł energii. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa i to najlepiej realizowanego przez niezależne firmy, co pozwala po pierwsze ustalić, który rodzaj pompy ciepła sprawdzi się w określonych warunkach terenowych a jednocześnie pozwala na wybranie dobrej jakości urządzeń.

Pompy ciepła to efektywne urządzenia w przypadku zdecydowania się na korzystanie ze źródła energii w postaci wody lub energii pochodzącej z głębi ziemi. W przypadku korzystania z takich źródeł energii niezbędne jest wykonanie odwiertów. Przy korzystaniu z energii z głębi ziemi takie odwierty muszą być często wykonane nawet na głębokość ponad stu metrów. Natomiast w przypadku wody jako źródła energii istnieje możliwość wykonania znacznie płytszych odwiertów, czyli na głębokość od sześciu metrów. Im płytszy jest odwiert, tym bardzo często znacznie mniejsze koszty wykonania całej instalacji, co trzeba brać pod uwagę przy wybieraniu określonego rodzaju pomp ciepła jak też projektu określającego sposób konstruowania instalacji z wykorzystaniem pompy ciepła.